Dokumenty do pobrania

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Wniosek o wydanie skierowania do ZOL

Dodatkowy wywiad lekarski

Imię i nazwisko osoby ubiegającej się o skierowanie

Oświadczenie o odbiorze pacjenta
 
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 
SKIEROWANIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO
 
WYWIAD PIELĘGNIARSKI I ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

Zgoda na ponoszenie odpłatności

Zgoda pacjenta

Umowa dostępna jest tylko u Dyrektora Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego