Oferta

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Złotowie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się komercyjnym świadczeniem usług opiekuńczo – leczniczych w trybie stacjonarnym, zapewniając całodobową opiekę personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego. Pobyt pacjenta odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej o udzielanie świadczeń zdrowotnych, która zawiera warunki pobytu, zakres świadczonych usług medycznych oraz koszt pobytu.

Aktualnie minimalna cena komercyjna za jeden dzień pobytu wynosi 130 zł. Cena ta obejmuje zakwaterowanie, świadczenia opiekuńczo – lecznicze personelu pielęgniarskiego oraz wyżywienie z zapewnieniem diety adekwatnej do stanu odżywienia i zdrowia pacjenta. W szczególnych przypadkach, takich jak skomplikowany stan zdrowia pacjenta, opłata dzienna za pobyt w ZOL może ulec podwyższeniu.

Dodatkowe świadczenia realizowane w ZOL wymagają akceptacji warunków ponoszenia kosztów dodatkowych oraz wynikają z cennika opłat stanowiącego załącznik do umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Warunkiem przyjęcia do zakładu jest przedłożenie wszelkiej posiadanej dokumentacji medycznej pacjenta, a w szczególności wyników badań, wypisów ze szpitala, zdjęć, opisów itp. Termin przyjęcia ustalany jest indywidualnie z Dyrektorem ZOL-u i uzależniony jest od dysponowania wolnymi miejscami pobytowymi.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć obiektu, a w przypadku pytań lub woli wizytacji zakładu do kontaktu osobistego, w celu umówienia wizyty.