Oferta

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Złotowie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczo – leczniczych po cenie komercyjnej. Zakład zawiera z każdym pacjentem kwalifikującym się do pobytu w ZOL lub jego opiekunem prawnym umowę cywilno – prawną, która zawiera warunki pobytu, zakres świadczonych usług medycznych, oraz koszt pobytu.

Aktualnie komercyjna cena za jeden dzień pobytu wynosi: 110 zł, a w przypadku osób z 0 pkt. Wg oceny w skali Barthel do 320 zł.

Cena ta obejmuje wyłącznie koszty własne.

Do przyjęcia na miejsce komercyjne również jest wymagana dokumentacja zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo- leczniczych pielęgnacyjno- opiekuńczych. Dz.U.2012 nr 0 poz. 731.

Termin przyjęcia musi być wcześniej ustalony z Dyrektorem ZOL-u i uzależniony jest od dysponowania wolnymi miejscami pobytowymi.