Oferta

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Złotowie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się komercyjnym świadczeniem usług opiekuńczo – leczniczych w trybie stacjonarnym, zapewniając całodobową opiekę personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego. Pobyt pacjenta odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej o udzielanie świadczeń zdrowotnych, która zawiera warunki pobytu, zakres świadczonych usług medycznych oraz koszt pobytu.

Aktualna cena komercyjna za jeden dzień pobytu wynosi 160-170 zł. Cena ta obejmuje zakwaterowanie, świadczenia opiekuńczo – lecznicze personelu pielęgniarskiego oraz wyżywienie z zapewnieniem diety adekwatnej do stanu odżywienia i zdrowia pacjenta. W szczególnych przypadkach, takich jak skomplikowany stan zdrowia pacjenta, opłata dzienna za pobyt w ZOL uzgadniana jest indywidualnie.

Dodatkowe świadczenia realizowane w ZOL wymagają akceptacji warunków ponoszenia kosztów dodatkowych oraz wynikają z cennika opłat stanowiącego załącznik do umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Warunkiem przyjęcia do zakładu jest przedłożenie wszelkiej posiadanej dokumentacji medycznej pacjenta, a w szczególności wyników badań, wypisów ze szpitala, zdjęć, opisów itp. Termin przyjęcia ustalany jest indywidualnie z Dyrektorem ZOL-u i uzależniony jest od dysponowania wolnymi miejscami pobytowymi.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć obiektu, a w przypadku pytań lub woli wizytacji zakładu do kontaktu osobistego, w celu umówienia wizyty.