O nas

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Złotowie jest podmiotem leczniczym będącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000176903, oznaczenie organu: W-30.

 

Celem Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Złotowie jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej i medycyny paliatywnej.

Naszym zadaniem jest objęcie całodobową pielęgnacją, rehabilitacją oraz kontynuacją leczenia świadczeniobiorców przewlekle chorych i tych, którzy przebyli leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, a nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym, jednak ze względu na stan zdrowia i niesprawność fizyczną, brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji, konieczność stałej kontroli lekarskiej, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji, powinni przebywać w zakładzie opiekuńczym.

Do Zakładu nie przyjmuje się pacjentów, jeżeli podstawowym wskazaniem jest choroba psychiczna lub uzależnienie w szczególności od alkoholu, na podstawie Dziennik Ustaw z 31 sierpnia 2009r. Nr 140 poz. 1147 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009r. patrz 5 pkt. 2.

Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Złotowie to nowoczesny obiekt w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych z 70 łóżkami w pokojach 1, 2, 3- osobowych z łazienką w każdym pokoju. Do dyspozycji pacjentów są: jadalnia, pracownia terapii zajęciowej jak również profesjonalnie wyposażony blok rehabilitacyjny. Zapewniamy opiekę duszpasterską. Kadrę medyczną ZOL-u stanowi doskonale wyszkolony zespół lekarski, fizjoterapeutyczny oraz pielęgniarsko – opiekuńczy. Wyżywienie i właściwe warunki pobytu zapewniają pracownicy pomocniczy.

Obiekt, pomieszczenia pracy i urządzenia ZOL-u spełniają wymogi fachowe i sanitarne do prowadzenia stacjonarnych i długoterminowych świadczeń medycznych. Zakład pozbawiony jest barier dla osób niepełnosprawnych, przyjazny dla pacjentów i pracowników.

Poprzez ciągłe doskonalenie działań monitorowanych audytami, kreujemy wizerunek placówki zdolnej do świadczenia usług medycznych i opiekuńczych na najwyższym poziomie zgodnie z oczekiwaniami pacjentów i obowiązującymi aktami prawnymi.